Đặt chỗ

KHÁCH HÀNG ĐẶT BÀN TRÊN TRANG WEB VUI LÒNG ĐẶT TRƯỚC LỊCH MUỐN ĐẶT 3 NGÀY.
NẾU ĐẶT BÀN SÁT NGÀY ( CÁCH 1,2 NGÀY TRƯỚC NGÀY MUỐN ĐẶT) SẼ KHÔNG THỂ ĐẶT TRÊN TRANG WEB. KHI ĐÓ VUI LÒNG GỌI ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP ĐẾN NHÀ HÀNG ĐỂ ĐẶT BÀN.